image_slideshow.jpg

Conform de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) dient een graver of andere grondroerder tussen 3 en 20 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden via internet een graafmelding te doen bij het Kadaster (http://www.kadaster.nl/klic/)

Onze buisleidingen vallen in de categorie "buisleidingen gevaarlijke inhoud". Dit betekent dat nabij onze leidingen niet gegraven mag worden zonder dat we in staat zijn gesteld om voorzorgsmaatregelen te treffen. We hanteren daarom voorschriften bij werkzaamheden nabij de beheerde buisleidingen. Deze voorschriften zijn bedoeld om duidelijk en eenduidig aan te geven onder welke condities werkzaamheden nabij de leidingen zijn toegestaan. Let wel dat altijd onze toestemming vereist is.