image_slideshow.jpg

De gaswet van 12 april 1965 (artikel 11) verbiedt elke daad die de pijpleidingen en exploitatie hiervan zou kunnen schaden.

Conform het KB van 21 september 1988 dient een graver of andere grondroerder 20 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden via internet een graafmelding te doen bij KLIM (http://www.klim-cicc.be) of KLIP (http://klip.vlaanderen.be).

Het KB van 19 maart 2017 definiteert een "voorbehouden zone", die zicht uitstrekt tot 5 meter aan weerszijden van de pijpleidingen. Binnen de zone is het niet toegestaan om zonder toestemming van PPS-Pipelines (graaf)werkzaamheden te verrichten, goederen en materiel op te slaan, het reliëf van de bodem te wijzigen en constructies, gebouwen, infrastructuren, kabels en/of leidingen aan te leggen.