image_slideshow.jpg

Aanvullende informatie voor perceeleigenaren en gebruikers/pachters

De meeste beschadigingen aan onze pijpleidingen ontstaan door graafwerkzaamheden. Zo'n beschadiging kan ernstige gevolgen hebben voor mens, milieu en omgeving. Die gevolgen worden niet altijd direct zichtbaar. Soms wordt een pijpleiding verzwakt en bezwijkt pas op een later moment. Zorgvuldig graven en grondgebruik rond de leidingen is dan ook essentieel.

 

Om altijd een veilige ligging van onze pijpleidingen te garanderen is er een doorgangsstrook of belemmerende zone gedefinieerd. Deze zone staat in de doorgangsovereenkomst die bij de aanleg is opgesteld, maar ook in de vigerende wet- en regelgeving en het bestemmingsplan. Deze zone of strook heeft een breedte van 5 meter een weerszijden van de pijpleiding. Daarbinnen is het niet toegestaan om zonder toestemming van PPS-Pipelines (graaf)werkzaamheden te verrichten, het maaiveld te wijzigen, gebouwen op te richten, grond op te slaan, diep te ploegen of diep wortelende bomen of struiken te planten. Regulier tuinonderhoud en bewerking van landbouwgronden is wel toegestaan.

 

De positive van de leidingen wordt in het veld indicatief gemarkeerd door oranje markeerpalen. Aan de positie van deze markeerpalen kunnen echter geen rechten ontleend worden.

 

Heeft u plannen in de nabijheid van onze leiding? Neem dan altijd contact met ons op, zodat we samen tot een uitvoerbare oplossing kunnen komen.