image_slideshow.jpg

De meeste beschadigingen aan onze pijpleidingen ontstaan door graafwerkzaamheden. Zo'n beschadiging kan ernstige gevolgen hebben voor mens, milieu en omgeving. Die gevolgen worden niet altijd direct zichtbaar. Soms is een pijpleiding verzwakt en bezwijkt pas op een later moment. Zorgvuldig graven en grondgebruik rond de leidingen is dan ook essentieel. 
 

Om altijd een veilige ligging van onze pijpleidingen te garanderen, is bij de aanleg een erfdienstbaarheid overeengekomen. Door Koninklijk Besluiten zijn een voorbehouden zone en een beschermende zone gedefinieerd.
De voorbehouden zone heeft een breedte tot 5 meter aan weerszijden van de pijpleiding. Daarbinnen is het niet toegestaan om zonder toestemming van PPS-Pipelines (graaf)werkzaamheden te verrichten, het maaiveld te wijzigen, gebouwen op te richten, grond op te slaan, diep te ploegen of diep wortelende bomen of struiken te planten. Regulier tuinonderhoud en bewerking van landbouwgronden is wel toegestaan.
De beschermde zone heeft een afstand van 15 meter aan weerszijden van de pijpleiding. Bouwplannen in deze zone moeten door PPS-Pipelines worden getoetst.  

De positie van de leidingen wordt in het veld indicatief gemarkeerd door oranje markeerpalen. Aan de positie van deze markeerpalen kunnen echter geen rechten ontleend worden.  

 

Heeft u plannen in de nabijheid van onze leiding? Neem dan altijd contract met ons op, zodat we samen tot een uitvoerbare oplossing kunnen komen.