image_slideshow.jpg

jeep-pps-004Het bewaken van de ongestoorde ligging van de door ons beheerde buisleidingen is onze grootste zorg. Uit ervaring en studies is gebleken dat beschadiging bij graafwerkzaamheden door derden de meest voorkomende oorzaak van leidingincidenten is, met veelal ernstige gevolgen voor mens en milieu.

Toezicht bij graafwerkzaamheden nabij onze buisleidingen is absoluut noodzakelijk omdat graven zonder toezicht zeer risicovol is.

De buisleidingen worden hiernaast vanuit de centrale controlekamer van Petrochemical Pipeline Services dag en nacht bewaakt. Tevens wordt wekelijks door een helikopter een inspectievlucht gemaakt over het leidingtracé om directe bedreigingen in de nabijheid van de leiding zoals graaf- en drainagewerkzaamheden tijdig te signaleren. Ook wordt de leiding ieder kwartaal over de grond geïnspecteerd.