image_slideshow.jpg

Bij alles wat we doen staan zorg voor omwonenden, personeel en milieu centraal.

Bij een eventueel lek in een vloeistofleiding treden al gauw bodemvervuilingen op boden de toegestane norm. Bij lekkages aan brandbare gassen is de veiligheid van mensen in de omgeving al snel in het geding. Wij doen er zeer veel aan om zulke lekken te voorkomen. U moet hierbij denken aan het participeren in wetgevingsontwikkelingen, ontwerp en aanleg van leidingen, inspectiemethoden, onderhoud en voorkomen van inbreuk door anderen zoals bewandelen en overvliegen van de leidingen.

De regio waarin onze leidingen liggen is ook de leefomgeving van ons personeel en families.

Mocht het in een zeldzaam geval toch tot een lek komen dan hebben we een 24/7 calamiteitenorganisatie klaarstaan die de gevolgen voor omwonenden en ons zo gering mogelijk maakt.