image_slideshow.jpg

PC180024Petrochemical Pipeline Services, is gevestigd in Elsloo (Nederland) en is een service provider voor cross-country pijpleidingen, waardoor (petro)chemische producten getransporteerd worden.

De totale lengte van de door ons beheerde leidingen bedraagt ongeveer 1000 km in Nederland, België en Duitsland. De beheerde pijpleiding¬systemen bestaan uit ondergrondse pijpleidingen en bovengrondse installaties (afsluiter- en pompstations).

De pijpleidingen koppelen al meer dan 40 jaar met succes havens, opslagtanks, producenten en afnemers aan elkaar. Vergeleken met scheepvaart of wegtransport is pijpleidingtransport de meest veilige manier van transporteren.
De diensten worden geleverd in een dichtbevolkt werkgebied dat een hoge mate van interactie met derden kent, zoals overheden, toezichthouders, landeigenaren, waterschappen en calamiteitenorganisaties.
West Europa wordt steeds voller en u en wij stellen steeds hogere eisen aan veiligheid en milieu. Door onze omvang, deskundigheid en ervaring kunt u er op vertrouwen dat wij goed toegerust zijn om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen, nu en in de toekomst.

Als een leidinglek ontstaat, zijn de gevolgen soms groot. De nadruk van ons werk ligt daarom op het voorkomen van lekkages, bijvoorbeeld veroorzaakt door ongemelde graafactiviteiten.
Wij doen dit door het toepassen van state of the art pijpleiding inspectietechnieken, diverse vormen van omgevingstoezicht, vlot anticiperen op wettelijke ontwikkelingen en projecten van derden en het bijhouden van een Geografisch Informatie Systeem waar status en historie worden opgeslagen.

Deze website helpt u aan informatie over onze werkzaamheden en hoe wij te bereiken zijn.