image_slideshow.jpg
  • Toezicht bij graafwerkzaamheden (afhandelen KLIC/KLIM/KLIP meldingen)
  • Bewaking van het leiding trac√© middels belopen, afrijden en overvliegen
  • Bescherming rechtspositie pijpleidingen
  • Communicatie met landeigenaren en gebruikers
  • Communicatie met locale en nationale overheden
  • Management van bodemsaneringen