image_slideshow.jpg
  • Uitwendige pijp en coating inspecties
  • Intelligent pigging van diverse aard (MFL,TFI)
  • Stress Corrosion Cracking (SCC) onderzoek 
  • Lekdetectieruns met ultrasone tool
  • Coördineren van verleggingen
  • Beoordelen van features en plaatsen clock springs of cut-outs
  • Monitoren van kathodisch beheer met minitranssysteem
  • DCVG metingen en coating reparaties
  • Uitvoeren van projecten op E/I/W gebied aan installaties zoals bovengrondse stations
  • Calibratie van turbine- en dichtheidsmeters en coriolismeters in etheen voor klanten en derden