image_slideshow.jpg

Wij kunnen veel (kop)zorgtaken van u als leidingeigenaar overnemen, zoals inspecties, keuringen, rapportages.

U als leidingeigenaar bent wellicht ook producent of verwerker. Recent is de wetgeving in Nederland met betrekking tot pijpleidingbeheer aanmerkelijk verscherpt, zoals het vereiste systeemdenken en –toezicht (NTA). Ook in België is pijpleidingbeheer aan veranderingen onderhevig. Misschien wilt u leidingbeheer niet als uw kerntaak hebben. Wij zijn klaar voor deze ontwikkelingen en kunnen deze zorg van u overnemen.

Wij kunnen u een breed palet aan services aanbieden, van het 24/7 opereren van leidingen (druk en flow), het herstellen van pijpmankementen, het toezien of werkzaamheden, het belopen van de leiding, afhandelen van graafmeldingen en maken van rapportages.