image_slideshow.jpg

In het geval van geconstateerde lekkage van een pijpleiding dienen de volgende maatregelen getroffen te worden:

 

   1. Stop direct met de (graaf)werkzaamheden.
   2. Ontruim de gevarenzone.
   3. Waarschuw Petrochemical Pipeline Services via het gratis noodnummer (0800-18804 in België of 0800-3388000 in Nederland).
   4. Alarmeer plaatselijke hulpdiensten: bel 112.
   5. Geef de locatie en de grootte van het lek zo precies mogelijk door.
   6. Zet de wegen naar de gevarenzone af en leid het verkeer om.
   7. Houd omstanders op afstand.
   8. Verwijder alle ontstekings- en warmtebronnen uit de gevarenzone.