image_slideshow.jpg

In geval van aangebrachte of geconstateerde beschadigingen van de pijpleidingbekleding of krassen en deuken in de pijpleidingen dienen de volgende maatregelen getroffen te worden:

 

  1. Stop direct met de (graaf)werkzaamheden.
  2. Ontruim de gevarenzone.
  3. Waarschuw Petrochemical Pipeline Services via het gratis noodnummer (0800-18804 in België of 0800-3388000 in Nederland).
  4. Laat de uitgraving open en zet deze af.

 

Petrochemical Pipeline Services zal de beschadiging beoordelen en de te nemen vervolgmaatregelen bepalen.