image_slideshow.jpg

Wij beheren leidingen met brandbare vloeistoffen en gassen onder hoge druk. Meestal zijn lekkages heel erg klein en resulteren ze bij vloeistoffen in een beperkte bodemvervuiling. De kans op grotere lekkages en ontsteking ervan zijn erg klein.


Grote lekkages aan gasleidingen kunnen resulteren in omvangrijke wolken die, bij ontsteking, schade kunnen veroorzaken tot honderden meters in de omtrek. Lekkages aan vloeistofleidingen kunnen in een zeldzaam geval resulteren in het vormen van een grote mistwolk.

Wanneer een beschadiging wordt aangebracht aan de leiding is deze vaak verzwakt. Hierdoor is de kans op lekkage sterk toegenomen. Zo werd in Belgie in 2004 te Gellingen een gasleiding geraakt. Er gebeurde in eerste instantie niets. De leiding barstte pas open toen de leidingbeheerder enkele weken later de leidingdruk verhoogde. Het ongeval resulteerde in tientallen overledenen en meer als honderd gewonden. Iemand die zo’n beschadiging maakt of waarneemt, dient dit dan ook direkt aan ons te melden.

Petrochemical Pipeline Services heeft een 24 uur per dag, 7 dagen per week bemande meldkamer, welke meldingen verwerkt, beoordeelt en de afgesproken vervolgakties naar overheidsorganen en eigen functionarissen aanzet. Wij hebben eigen wachtdiensten alsmede 24/7 contracten met hulpdiensten.